Publiek Private Partnerschappen Training Nederlandse Ambassades

In 2015 en 2016 ontwikkelden we een hands-on training over het organiseren en managen van Publiek Private Partnerschappen voor ambassadepersoneel wereldwijd. De training heeft als doel het ambassadepersoneel samen te laten werken aan het verbeteren van de effectiviteit van de partnerschappen. De focus ligt hier zowel op de inhoudelijke kant van het partnerschap als op de samenwerkingsprocessen tussen ambassade en partners. De training wordt gegeven als groepstraining voor al het personeel samen. Het uitwisselen van hele verschillende perspectieven op de partnerschappen maakt het werken in een groep een waardevolle aanvulling op trainingen die personeel individueel kan volgen.

De training is tot nu toe gegeven op de ambassades in Zimbabwe, Bangladesh en Mozambique.