Colourfield India (Sportvoorontwikkeling.NL)

De Internationale Sport Alliantie, Right to Play en de KNVB werken samen in het Sportfordevelopment.NL partnerschap. Daarin staat het ontwikkelen van jonge mensen in ontwikkelingslanden door middel van sport activiteiten en training centraal. Binnen het partnerschap is er ruimte voor innovatieve projecten. Crosswise Works ondersteunt het partnerschap bij het aangaan van samenwerkingen met Nederlands bedrijfsleven dat in Nieuw Delhi (India) een sportveld heeft aangelegd. Dit veld is aangelegd op initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en FME-DSI, de belangenvereniging van bedrijven die sportinfrastructuur aanleggen. HetĀ Nederlands bedrijfsleven promoot met dit veld hun producten en diensten in India. Samen met de KNVB onderzoeken we hoe we door middel van samenwerking met het bedrijfsleven deze velden commercieel en maatschappelijk kunnen gebruiken. Hiermee is het en een showcase voor bedrijven en relevant voor de gemeenschappen waarin het staat.