Dinus de Vries

Ooit zijn financiële carrière begonnen in de commerciële ‘wereld’ heeft Dinus zich sinds 20 jaar toegelegd op de non-profit sector in binnen- en buitenland.

Zijn specialiteiten zijn financiële verslaglegging, management rapportages en financiële capaciteitsversterking. Oog voor detail, halen van deadlines en het behouden van overzicht zijn hem niet vreemd.

Dinus de Vries

Finance officer