Vacature: Secretaris Crosswise Works & 1%Club (onbezoldigd)

CWW logo  1%Club logo

 

Wil jij met je kennis en ervaring een bijdrage leveren aan het succes van een nieuwe generatie jonge ondernemers in Afrika? Stuur ons dan een bericht.

 

Nieuwe bestuursleden

Stichting Crosswise Works (CWW) en de Stichting 1%CLUB (1%Club) zijn gezamenlijk op zoek naar een secretaris, die zijn of haar kennis, talent, netwerk en tijd wil inzetten. Naast een secretaris, zijn we ook op zoek naar een voorzitter, een penningmeester en mogelijk een algemeen bestuurslid.

De succesvolle samenwerking tussen CWW en 1%Club in het afgelopen jaar biedt potentie voor opschaling door het samen ontwikkelen van grotere innovatieve programma’s gericht op jongeren en ondernemerschap in Afrika, en heeft geleid tot de wens tot een andere governance structuur. Het doel is een nieuw bestuur te vormen om de groei ambities mee vorm te kunnen vormgeven.

De nieuwe bestuursleden zijn betrokken en ondernemend en hebben de ambitie om de organisaties te laten groeien, en daardoor bij te dragen aan werkgelegenheid voor jongeren in opkomende economieën.

Het bestuur heeft naast bestuurlijke verantwoordelijkheid ook een adviserende en coachende rol. Er is een vast team van vijf medewerkers in Amsterdam in dienst dat zorg draagt voor de beleidsvorming en beleidsuitvoering. Verder werken we met een groot netwerk van hubs, incubation labs en publieke en private partners in Afrika. Het bestuur komt zes tot acht keer per jaar samen (met de directeur). De verwachte tijdsinzet is plusminus twee tot vier uur per maand.

 

CWW en 1%Club

CWW en 1%Club richten zich allebei op het stimuleren van ondernemerschap en bevorderen van werkgelegenheid in opkomende economieën (met name in Afrika) om internationale duurzame ontwikkeling te bespoedigen.

Dit doen we o.a. door het organiseren van competities en incubators en het bieden van consultancy services. Financiering komt uit betaalde opdrachten en subsidies. De totale begroting is 1+ miljoen euro op jaarbasis en er is een flinke groei ambitie voor de komende jaren.

Een concreet voorbeeld van een programma waarin CWW en 1%Club nauw samenwerken is The Next Economy. Dit programma voeren we uit samen met penvoerder SOS Kinderdorpen en lokale ondernemershubs in Afrika. Jongeren uit Nigeria, Mali, Somaliland, Somalië en Kenia krijgen hierin trainingen, stages om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en een incubator programma om succesvolle startups te beginnen. Centraal hierbij staat een crowdfunding platform waarmee de jonge ondernemers de start van hun bedrijf financieren. Een ander, vergelijkbaar, voorbeeld is het Bright Future programma in Afghanistan, dat we uitvoeren samen met penvoerder Cordaid. Andere spin-offs staan in de startblokken. In totaal hebben we al 5.000 jongeren wereldwijd richting werk geholpen.

 

 

De secretaris van het bestuur heeft de volgende taken:

 • Het bijeenroepen van de bestuursvergadering
 • Vergaderingen voorbereiden met de voorzitter
 • Houdt de opvolging van acties in de gaten
 • Schrijft de notulen van bestuursvergadering
 • Voert de administratie met betrekking tot de leden van het bestuur
 • Houdt het archief van het bestuur bij

 

Profiel van de secretaris van het bestuur:

 • Accuraat
 • Werkt gestructureerd
 • Weet snel orde te scheppen
 • Initiatiefrijk
 • Gedreven
 • Affiniteit met ondernemerschap en internationale samenwerking
 • Communicatief vaardig
 • Bij voorkeur een juridische achtergrond
 • Vloeiend in Engels

 

Interesse?
Wil je meer informatie of wil je solliciteren? Stuur dan uiterlijk 16 mei 2019 een mail naar Bas Gadiot: bas@crosswiseworks.nl, onder vermelding van “Secretaris Bestuur”.

 

Gesprekken met kandidaat secretarissen vinden plaats op dinsdagavond 21 mei in Amsterdam.