Vacature: Penningmeester Crosswise Works & 1%Club (onbezoldigd)

CWW logo  1%Club logo

 

Wil jij met je kennis en ervaring een bijdrage leveren aan het succes van een nieuwe generatie jonge ondernemers in Afrika? Stuur ons dan een bericht.

 

Nieuwe bestuursleden

Stichting Crosswise Works (CWW) en de Stichting 1%CLUB (1%Club) zijn gezamenlijk op zoek naar een penningmeester, die zijn of haar kennis, talent, netwerk en tijd wil inzetten. Naast een penningmeester, zijn we ook op zoek naar een voorzitter, een secretaris en mogelijk een algemeen bestuurslid.

De succesvolle samenwerking tussen CWW en 1%Club in het afgelopen jaar biedt potentie voor opschaling door het samen ontwikkelen van grotere innovatieve programma’s gericht op jongeren en ondernemerschap in Afrika, en heeft geleid tot de wens tot een andere governance structuur. Het doel is een nieuw bestuur te vormen om de groei ambities mee vorm te kunnen vormgeven.

De nieuwe bestuursleden zijn betrokken en ondernemend en hebben de ambitie om de organisaties te laten groeien, en daardoor bij te dragen aan werkgelegenheid voor jongeren in opkomende economieën.

Het bestuur heeft naast bestuurlijke verantwoordelijkheid ook een adviserende en coachende rol. Er is een vast team van vijf medewerkers in Amsterdam in dienst dat zorg draagt voor de beleidsvorming en beleidsuitvoering. Verder werken we met een groot netwerk van hubs, incubation labs en publieke en private partners in Afrika. Het bestuur komt zes tot acht keer per jaar samen (met de directeur). De verwachte tijdsinzet is plusminus twee tot vier uur per maand.

 

CWW en 1%Club

CWW en 1%Club richten zich allebei op het stimuleren van ondernemerschap en bevorderen van werkgelegenheid in opkomende economieën (met name in Afrika) om internationale duurzame ontwikkeling te bespoedigen.

Dit doen we o.a. door het organiseren van competities en incubators en het bieden van consultancy services. Financiering komt uit betaalde opdrachten en subsidies. De totale begroting is 1+ miljoen euro op jaarbasis en er is een flinke groei ambitie voor de komende jaren.

Een concreet voorbeeld van een programma waarin CWW en 1%Club nauw samenwerken is The Next Economy. Dit programma voeren we uit samen met penvoerder SOS Kinderdorpen en lokale ondernemershubs in Afrika. Jongeren uit Nigeria, Mali, Somaliland, Somalië en Kenia krijgen hierin trainingen, stages om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en een incubator programma om succesvolle startups te beginnen. Centraal hierbij staat een crowdfunding platform waarmee de jonge ondernemers de start van hun bedrijf financieren. Een ander, vergelijkbaar, voorbeeld is het Bright Future programma in Afghanistan, dat we uitvoeren samen met penvoerder Cordaid. Andere spin-offs staan in de startblokken. In totaal hebben we al 5.000 jongeren wereldwijd richting werk geholpen.

 

De penningmeester van het bestuur heeft de volgende taken:


 • De penningmeester beheert namens het bestuur het vermogen van de stichtingen en controleert de financiële administratie, en accountantscontrole.
 • De penningmeester werkt nauw samen met de directeur en manager financiën.
 • De penningmeester verschaft het bestuur inzage in de financiële situatie van de organisaties.
 • De penningmeester ziet toe op de financiële governance en frauderisico analyse.

 

Profiel van de penningmeester:

 • Accuraat
 • Analytisch
 • Aantoonbaar financieel administratief onderlegd
 • Verantwoordelijk
 • Ervaring met financiële audits en compliance
 • Gedreven
 • Affiniteit met ondernemerschap en internationale samenwerking
 • Communicatief vaardig
 • Vloeiend in Engels

Interesse?
Wil je meer informatie of wil je solliciteren? Stuur dan uiterlijk 16 mei 2019 een mail naar Bas Gadiot: bas@crosswiseworks.nl, onder vermelding van “Penningmeester Bestuur”.

 

Gesprekken met kandidaat penningmeesters vinden plaats op vrijdagavond 24 mei in Amsterdam